Autorisert Regnskapsfører | Regnskap | Regnskapsføring

Modernisering og forenkling av regnskapsloven

Mye har skjedd internasjonalt siden vi fikk gjeldende lov og det er et sterkt fokus på forenkling, både fra EU og norske politikere. En vurdering av endringer i regnskapsloven har derfor vært etterspurt fra flere. Nå er det endelig nedsatt et lovutvalg. Utvalget har fått et vidt mandat og skal gjennomgå hele regnskapsloven for å…