Utgiftsgodtgjørelser

Utgiftsgodtgjørelser Det dukker opp mange utgifter i forbindelse med jobb. Vanligvis er det fradragsrett for disse utgiftene. I stedet for å betale utgiftene selv og kreve fradrag er det imidlertid adskillig mer lønnsomt at arbeidsgiver dekker utgiftene i form av utgiftsgodtgjørelse. Arbeidsgiver kan dekke alle utgifter i forbindelse med jobben skattefritt.     Er du…

Autorisert Regnskapsfører | Regnskap | Regnskapsføring

Modernisering og forenkling av regnskapsloven

Mye har skjedd internasjonalt siden vi fikk gjeldende lov og det er et sterkt fokus på forenkling, både fra EU og norske politikere. En vurdering av endringer i regnskapsloven har derfor vært etterspurt fra flere. Nå er det endelig nedsatt et lovutvalg. Utvalget har fått et vidt mandat og skal gjennomgå hele regnskapsloven for å…