Flexi Regnskap i Sarpsborg legger stor vekt på å være en samtalepartner og problemløser for våre kunder og ønsker å etablere et nært samarbeid med god kommunikasjon.

Regnskapsfører med et smil!

For noen kan regnskap kan være kjedelig – men vi hos Flexi gleder oss hver dag med regnskap.
Selvom vi tar jobben vår seriøst er det naturlig at latter og smil sitter løst hos oss.

Flexi lager regnskap med et smil og smilet får du av din personlige regnskapsfører!

Våre tjenester

Regnskapsføring

Flexi ønsker å tilby vår kunnskap innen regnskapsføring for at våre kunder skal kunne ha fokus på sine kjerneområder og vite at økonomifunksjonen blir godt ivaretatt.

Les mer om Regnskapsføring

Rapportering

Rapporter er viktig for å følge med på et selskaps økonomiske situasjon. Våre rapporter er enkle å lese og kan tilpasses ditt behov. Vi bistår også med regnskapsmessig analyse hvis man har behov for hjelp til å forstå tallene bedre.

Les mer om Rapportering

Lønn

Lønn og persoanal er viktig men også et omfattende fagområde. Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør også at mange velger å overlate dette til en autorisert regnskapsfører.

Les mer om Lønn

Årsoppgjør

Årsoppgjør og årsregnskap krever oppdatert kunnskap om skatte- og regnskapsregler. Disse reglene er i stadig endring derfor er det viktig med oppdaterte kunnskaper om det siste regelverket for å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør og årsregnskap.

Les mer om Årsoppgjør

Hva vi kan…

Alle har sin greie. Noen er gode på én ting, mens andre på noe helt annet. Vi er gode på regnskap!

Regnskap 100%
Humør 100%
Koke kaffe 65%
Tango 50%

Kontakt oss!

Send medlingclear